ETSL uudised

Sporditegevuse korraldamine alates 9. augustist 2021 Covid-19 perioodil

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning selle korralduse muutmise 30.07.2021 korraldusest nr 270 ja 06.08.2021 korraldusest nr 279 on alates 9. augustist 2021 sportimine, treenimine, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste (edaspidi ka tegevus) lubatud kas kontrollimata tegevusena või kontrollitud tegevusena.
Loe edasi EOK veebis: https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/juhend-sporditegevuse-korraldamiseks-9-augustist-covid-19-perioodil 
Loe lisaks

Sporditreeningute ja -võistluste korraldamine alates 23. juunist 2021 

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud uued piirangud spordivaldkonna tegevustele. Piirangud kehtivad 23.juunist 2021.
Loe edasi sporditreeningute kohta:  
https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/juhend-treeningute-korraldamiseks-23-juunist-covid-19-perioodil
Spordivõistluste korraldamine: 
https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/juhend-spordivoistluste-korraldamiseks-23-juunist-covid-19-perioodil

Loe lisaks

Arhiiv